Info

alastorpodden

Alastor Press har sedan starten 2001 strävat efter att tillgodose spleen-ansatta sinnens och sensitiva själars behov av estetisk finkalibrering.
RSS Feed
alastorpodden
2016
October
September


All Episodes
Archives
Now displaying: October, 2016
Oct 25, 2016

I Alastorpoddens femte avsnitt befinner vi oss, lätt urgröpta av sorl och stress, på Bokmässan i Göteborg. Avsnittet handlar om hur det är att driva ett litet, oberoende förliga Sverige år 2016. Vad man har att jobba för och vad man har att jobbar mot. Vi diskuterar Alastors 15-åriga historia, personliga drivkrafter och vad det gör med själen att stå på ”Mässan” i fyra dagar. Vi stärkte oss också med lite överblivet mingelvin och tog tillfället i akt att diskutera förläggandets förtjänster och svårigheter med gräddan av svenska småförlag. Vi vill därför tacka Erika Johansson på Sphinx/Lynx, Alexandra Nedstam på Vertigo, Marie Petterson på Ellerströms, Anders Bräck på Pequod och Johan Hammarström på H:ströms för att ni tog er tid att prata med oss om allt från fasta bokpriser till det fria ordet och ge era perspektiv på bokbranschen.

 

Vi ber om överseende för den skiftande ljudkvaliteten!

Oct 4, 2016
Alastorpoddens fjärde avsnitt handlar om katolicismen. Vi dissekerar det moderna projektet och funderar på vad som kan ha gått förlorat. Dekadensens texter sätts i sin historiska kontext, vad var det egentligen som det sena 1800-talets författare vände sig emot? Och hur kan de vara så moderna när de är så kritiska till det moderna projektet? Vi tittar närmare på vad det är i katolicismen som lockar ”våra” författare och hur deras längtan tar sitt uttryck.

 

1